افتخارات  مدرسه


منتخبین جشنواره جابربن حیان
درج شده در تاریخ 1394/06/25 توسط دبستان اندیشه.

منتخبین جشنواره جابربن حیان

علی شمس

معابر هوشمند

کسب رتبه استانی

 

محمدصدرا جعفری

ترازوی مغناطیسی

کسب رتبه استانی

 

علیرضا عابدی

گام شمار

کسب رتبه ناحیه ای، راه یافته استانی

 

محمدمهدی شاه پیری

گام شمار

کسب رتبه ناحیه ای، راه یافته استانی

 

امیرحسین حاجیان فر

چشم ، حرکت

کسب رتبه ناحیه ای، راه یافته استانی