آلبوم تصاویر
ادامه ...
دانش آموزان برتر
حسین باقری
پایه پنجم کلاس پنجم ابتکار
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
متین محمد خانی
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
محمد ترک لادانی
پایه پنجم کلاس پنجم ابتکار
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
امیرحسین زرگرزاده
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 4 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
حسین قاسمی کوهانستانی
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
آرین جهان بین
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 6 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
محمدمهدی تیموری
پایه پنجم کلاس پنجم ابتکار
کسب رتبه 6 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
یونس محمدباغبان
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
علی عسگری
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
امیرارسلان مجیری
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون شماره 3 پایه پنجم پیشرفت تحصیلی
مبین صرافان چهارسوقی
پایه چهارم کلاس چهارم شکوفایی
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
صدرا زلقی پرچل
پایه چهارم کلاس چهارم خلاقیت
کسب رتبه 2 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
امیرمهدی باقری
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
محمدمهدی سماعی نژاد
پایه چهارم کلاس چهارم خلاقیت
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
دانا مقامی
پایه چهارم کلاس چهارم نوآوری
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
محمدامین صادقی
پایه چهارم کلاس چهارم شکوفایی
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
جلال الدین وطنی
پایه چهارم کلاس چهارم نوآوری
کسب رتبه 7 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
امیر علی کیوان فرد
پایه چهارم کلاس چهارم شکوفایی
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
آرش سلطانی
پایه چهارم کلاس چهارم خلاقیت
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
حسین بهشتی منش
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
شهاب الدین شریفی
پایه چهارم کلاس چهارم خلاقیت
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
مسیح براتی
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
محمدامین رضائی
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
محمدرضا کاوه زاده
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
یونس محمدباغبان
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
آرین جهان بین
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
امیر حسین نبی
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
پارسا آقائی
پایه پنجم کلاس پنجم ابتکار
کسب رتبه 6 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
محمد مهدی شاکری هرندی
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 7 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
علی عسگری
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 7 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
حسین قاسمی کوهانستانی
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 9 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
علی نصوحیان
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 1 پایه پنجم
مهدی فاضل
پایه ششم کلاس ششم شکوفایی
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
مهدی مسکین
پایه ششم کلاس ششم نوآوری
کسب رتبه 2 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
مهرداد جمشیدی
پایه ششم کلاس ششم ابتکار
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
حامد نواب اصفهانی
پایه ششم کلاس ششم نوآوری
کسب رتبه 4 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
محمدمهدی افشاری
پایه ششم کلاس ششم ابتکار
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
محمدحسین شیرویه زاد
پایه ششم کلاس ششم خلاقیت
کسب رتبه 6 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
سپهر حاجیان نژاد
پایه ششم کلاس ششم ابتکار
کسب رتبه 7 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
علی ابراهیمی ورزنه
پایه ششم کلاس ششم ابتکار
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
محمدمتین انوری زاده اصفهانی
پایه ششم کلاس ششم خلاقیت
کسب رتبه 9 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
محمد صدرا کریمی کرد آبادی
پایه ششم کلاس ششم نوآوری
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون شماره 6 پایه ششم پیشرفت تحصیلی
Slide 0
تصاویر مدرسه
آخرین اخبار و رویدادها
روز شمار هفته سلامت مشروح خبر ...

روز حل مسئله خانه ریاضیات اصفهان مشروح خبر ...

مسابقه پیامکی ویژه دانش آموزان مشروح خبر ...

تشویق دانش آموزان در پایان سه ماهه اول مشروح خبر ...

عدم استفاده از سامانه توسط بعضی از والدین مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
متولدین این هفته
محمد مهدی خم زاده
شنبه 25 خرداد
تولدت مبارک!
پویا نادری
چهارشنبه 29 خرداد
تولدت مبارک!
محمد نریمانی منش
جمعه 31 خرداد
تولدت مبارک!
جزوات و تکالیف
سایر جزوات ...
آمار بازدید وب سایت
کاربران آنلاین 1 نفر
بازدید امروز 7 نفر
بازدید دیروز 43 نفر
بازدید این هفته 133 نفر
بازدید این ماه 974 نفر
بازدید کل 341637 نفر