آلبوم تصاویر
ادامه ...
دانش آموزان برتر
امیر علی تاج سعید
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
امیرسینا مؤمنی
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
محمد کاظم زاده
پایه چهارم کلاس چهارم شکوفایی
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
پارسا آقائی
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 2 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
تایماز عطاپور
پایه چهارم کلاس چهارم شکوفایی
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
علیرضا حقیقی
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
محمد مهدی شیر پور اصل
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 4 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
علی عسگری
پایه چهارم کلاس چهارم شکوفایی
کسب رتبه 4 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
علی نصوحیان
پایه چهارم کلاس چهارم نوآوری
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
علی جعفری
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
حامد ادیب حاجی باقری
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
مهدی فاضل
پایه پنجم کلاس پنجم ابتکار
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
محمد حسین سید قلعه
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 5 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
سپهر حاجیان نژاد
پایه پنجم کلاس پنجم ابتکار
کسب رتبه 7 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
محمدمنصور بهروز نژاد
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
محمدرضا کاوه زاده
پایه چهارم کلاس چهارم شکوفایی
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
سید پارسا مرتضوی نائینی
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 8 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
حامد نواب اصفهانی
پایه پنجم کلاس پنجم نوآوری
کسب رتبه 9 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
سید رضا هل اتائی
پایه چهارم کلاس چهارم نوآوری
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
متین مساحی
پایه پنجم کلاس پنجم خلاقیت
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
محمد مهدی صالحی کهریزسنگی
پایه پنجم کلاس پنجم ابتکار
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
آرین جهان بین
پایه چهارم کلاس چهارم خلاقیت
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
سهیل بدیعی
پایه چهارم کلاس چهارم ابتکار
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 3 پایه چهارم
علی ادیب
پایه پنجم کلاس پنجم شکوفایی
کسب رتبه 10 در آزمون آزمون جامع شماره 4 پایه پنجم
فراز کیوانی
پایه ششم کلاس ششم ابتکار
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
سپهر نریمانی
پایه ششم کلاس ششم خلاقیت
کسب رتبه 1 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
حسین پارساپور
پایه ششم کلاس ششم خلاقیت
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
صادق غلامی فشارکی
پایه ششم کلاس ششم شکوفایی
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
علیرضا توکلی حسین آبادی
پایه ششم کلاس ششم ابتکار
کسب رتبه 3 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
علیرضا امیری
پایه ششم کلاس ششم نوآوری
کسب رتبه 6 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
سید محمد مهدی کاظمینی
پایه ششم کلاس ششم نوآوری
کسب رتبه 7 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
مهدی عسگرانی
پایه ششم کلاس ششم شکوفایی
کسب رتبه 7 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
محمدصدرا قاسم پیوندی
پایه ششم کلاس ششم خلاقیت
کسب رتبه 9 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
سید محمدرضا موسوی دهاقانی
پایه ششم کلاس ششم خلاقیت
کسب رتبه 9 در آزمون آزمون جامع شماره 9 پایه ششم
Slide 0
تصاویر مدرسه
آخرین اخبار و رویدادها
آدرس لینک ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان مشروح خبر ...

روز حل مسئله خانه ریاضیات اصفهان مشروح خبر ...

مسابقه پیامکی ویژه دانش آموزان مشروح خبر ...

تشویق دانش آموزان در پایان سه ماهه اول مشروح خبر ...

عدم استفاده از سامانه توسط بعضی از والدین مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
متولدین این هفته
ابوالفضل میرزائی
یکشنبه 8 اسفند
تولدت مبارک!
محمدعلی کوچکیان
دوشنبه 9 اسفند
تولدت مبارک!
مهدی اکبری
سه شنبه 10 اسفند
تولدت مبارک!
امیرحسین صالحی خواه
چهارشنبه 11 اسفند
تولدت مبارک!
علی فتحی
پنج شنبه 12 اسفند
تولدت مبارک!
جزوات و تکالیف
سایر جزوات ...
آمار بازدید وب سایت
کاربران آنلاین 3 نفر
بازدید امروز 82 نفر
بازدید دیروز 260 نفر
بازدید این هفته 636 نفر
بازدید این ماه 2048 نفر
بازدید کل 263605 نفر